Ο ΤΕΧΝΗΤΗΣ

  

Ο Ιερομόναχος Ακάκιος γεννήθηκε στην Αγία Παρασκευή του Βόλου. 

Κοντά στον ξυλουργό θείο του, αδελφό του πατέρα του, έμαθε την τέχνη, την οποία εξασκεί μέχρι σήμερα, με ιδιαίτερη ευαισθησία και προσήλωση στον παραδοσιακό της χαρακτήρα.

Αρχικά, επέλεξε να μονάσει στην Ιερά Μονή Φλαμουρίου. Στον τόπο αυτόν εξάσκησε ακόμη περισσότερο τη δεξιοτεχνία του, αναλαμβάνοντας και άλλες εργασίες. Η αγάπη του για τη διάσωση των παλαιών χειρογράφων τον οδήγησε στην εκμάθηση και της καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας, την οποία χρόνο με τον χρόνο τελειοποίησε. Το εργαστήριο παραδοσιακής βιβλιοδεσίας στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Μακρινίτσας Πηλίου το ίδρυσε προκειμένου να διασώσει την τέχνη αυτή, που όλο και περισσότερο εκλείπει. Παράλληλα όμως καλύπτει και τη συντήρηση της Ιεράς Μονής, καθώς και τις βιοποριστικές του ανάγκες ως άμισθος κληρικός.